Akce školy

Název budoucí akce:
Datum akce:
Cyklovýlet školy
22.6.2017
Zahájení školního roku
4.9.2017
Jednotná maturitní zkouška - SOŠ Neratovice
4.9.2017
Jednotná maturitní zkouška - SOŠ Neratovice
5.9.2017
Jednotná maturitní zkouška - SOŠ Neratovice
6.9.2017
Praktická maturitní zkouška KOC
7.9.2017
Praktická maturitní zkouška PRA
8.9.2017
Adaptační kurz 1. ročníku - Lhotka u Mělníka
11.9.2017
Adaptační kurz 1. ročníku - Lhotka u Mělníka
12.9.2017
Profilová maturitní zkouška
12.9.2017
Adaptační kurz 1. ročníku - Lhotka u Mělníka
13.9.2017
Burza učebnic
18.9.2017
FOR Arch 2018 - 3. ročník
22.9.2017
Ředitelské volno
29.9.2017
Akce MP v MKD Mělník 1. - 4.ročník
10.10.2017
Výstava vzdělávání MKD Mělník 9 - 16 hodin
18.10.2017
Soutěž Bez bariér pro žáky 3. - 4. ročníku
19.10.2017
Podzimní prázdniny
26.10.2017
Podzimní prázdniny
27.10.2017
Pedagogická porada za 1. čtvrtletí
13.11.2017
Informace pro rodiče
21.11.2017
Projektový den SPŠS Mělník 8 - 14 hodin
24.11.2017
Den otevřených dveří 10 - 12 hodin
25.11.2017
Den otevřených dveří 10 - 12 hodin
25.11.2017
Ukončení přihlašování k maturitní zkoušce jaro 2018
1.12.2017
Bubnování v kruhu
18.12.2017
Exkurze Praha 1.A
21.12.2017
Exkurze Praha - Čestlice 2.A
21.12.2017
Sportovní den školy
22.12.2017
Vánoční prázdniny
23.12.2017
Vánoční prázdniny
24.12.2017
Vánoční prázdniny
25.12.2017
Vánoční prázdniny
26.12.2017
Vánoční prázdniny
27.12.2017
Vánoční prázdniny
28.12.2017
Vánoční prázdniny
29.12.2017
Vánoční prázdniny
29.12.2017
Vánoční prázdniny
30.12.2017
Vánoční prázdniny
31.12.2017
Vánoční prázdniny
1.1.2018
Vánoční prázdniny
2.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
6.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
7.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
8.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
9.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
10.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
11.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
11.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
12.1.2018
Lyžařský kurz Velká Úpa 2018
13.1.2018
Pedagogická porada za 1.pololetí
22.1.2018
Den otevřených dveří
23.1.2018
Maturitní ples 4. ročníku
27.1.2018
Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017-18
31.1.2018
Pololetní prázdniny
2.2.2018
Jarní prázdniny
19.2.2018
Jarní prázdniny
20.2.2018
Jarní prázdniny
21.2.2018
Jarní prázdniny
22.2.2018
Jarní prázdniny
23.2.2018
Jarní prázdniny
24.2.2018
Jarní prázdniny
25.2.2018
Pracovní porada
26.2.2018
Divadlo Peter Black III.
16.3.2018
Odevzdání ročníkového projektu z předmětu PRA - 4. ročník
16.3.2018
IV. Reprezentační ples SPŠS Mělník
17.3.2018
Velikonoční prázdniny
29.3.2018
Velikonoční prázdniny
30.3.2018
Odevzdání ročníkoého projektu z předmětu KOC a ATL - 4. roč.
6.4.2018
Písemná práce z jazyka - společná část MZ
11.4.2018
Jednotná přijímací zkouška na SŠ
12.4.2018
Pedagogická porada
16.4.2018
Jednotná přijímací zkouška na SŠ
16.4.2018
Informace pro rodiče
18.4.2018
Pedagogická porada pro 4. ročník
23.4.2018
Praktická maturitní zkouška - profilová část
25.4.2018
Praktická maturitní zkouška - profilová část
26.4.2018
Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2017/2018 - 4. ročník
27.4.2018
Ředitelské volno
30.4.2018
Didaktické testy a písemné práce - společná část MZ
2.5.2018
Didaktické testy a písemné práce - společná část MZ
3.5.2018
Didaktické testy a písemné práce - společná část MZ
4.5.2018
Ředitelské volno
7.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
14.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
15.5.2018
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
16.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
16.5.2018
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
17.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
17.5.2018
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
18.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
18.5.2018
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
21.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
21.5.2018
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
22.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
22.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
23.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
24.5.2018
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
25.5.2018
Pedagogická porada za 2. pololetí
20.6.2018
Exkurze tříd 1. - 3. ročník
25.6.2018
Exkurze tříd 1. - 3. ročník
26.6.2018
Exkurze tříd 1. - 3. ročník
27.6.2018
Exkurze tříd 1. - 3. ročník
28.6.2018
Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2017-18
29.6.2018
Zahájení školního roku 2018/2019
3.9.2018
Burza učebnic - od 10.00 do 10.45 hod
7.9.2018
Adaptační kurz 1. ročníků - Lhotka u Mělníka
10.9.2018
Adaptační kurz 1. ročníků - Lhotka u Mělníka
11.9.2018
Adaptační kurz 1. ročníků - Lhotka u Mělníka
12.9.2018
Pracovní porada
8.10.2018
Podzimní prázdniny
29.10.2018
Podzimní prázdniny
30.10.2018
Výstava vzdělávání MKD
1.11.2018
Pedagogická porada, výchovná komise
12.11.2018
Informace pro rodiče
15.11.2018
Projektový den
23.11.2018
Den otevřených dveří
24.11.2018
Pracovní porada
10.12.2018
Vánoční prázdniny
22.12.2018
Vánoční prázdniny
23.12.2018
Vánoční prázdniny
24.12.2018
Vánoční prázdniny
25.12.2018
Vánoční prázdniny
26.12.2018
Vánoční prázdniny
27.12.2018
Vánoční prázdniny
28.12.2018
Vánoční prázdniny
29.12.2018
Vánoční prázdniny
30.12.2018
Vánoční prázdniny
31.12.2018
Vánoční prázdniny
1.1.2019
Vánoční prázdniny
2.1.2019
Ředitelské volno
3.1.2019
Ředitelské volno
4.1.2019
Lyžařský kurz
12.1.2019
Lyžařský kurz
13.1.2019
Lyžařský kurz
14.1.2019
Lyžařský kurz
15.1.2019
Lyžařský kurz
16.1.2019
Lyžařský kurz
17.1.2019
Lyžařský kurz
18.1.2019
Lyžařský kurz
19.1.2019
Den otevřených dveří
22.1.2019
IQ landia LIberec
24.1.2019
Pedagogická porada, výchovná komise
28.1.2019
Nicholas Winton - Síla lidskosti
29.1.2019
Sportovní den a vydávání vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2018/19
31.1.2019
Pololetní prázdniny
1.2.2019
Maturitní ples
2.2.2019
V. Reprezentační ples školy
9.2.2019
PERI - bednění, lešení - Jesenice
12.2.2019
Jarní prázdniny
25.2.2019
Jarní prázdniny
26.2.2019
Jarní prázdniny
27.2.2019
Jarní prázdniny
28.2.2019
Jarní prázdniny
1.3.2019
Pracovní porada
11.3.2019
Odevzdání ročníkových projektů PRA - 4. ročník
15.3.2019
Anglické divadlo - Mělník, 11.30 - 12.45
18.3.2019
Odevzdání ročníkových projektů KOC, ATL - 4. ročník
5.4.2019
Pásemná práce z CJL - společná část MZ
10.4.2019
Písemná práce ANJ - společná část MZ
11.4.2019
Jednotná přijímací zkouška na SŠ - 1. termín
12.4.2019
pedagogická porada, výchovná komise
15.4.2019
Jednotná přijímací zkouška na SŠ - 2. termín
15.4.2019
Informace pro rodiče
16.4.2019
Velikonoční prázdniny
18.4.2019
Pedagogická porada pro 4. ročník
23.4.2019
Vysvědčení za 2. pololetí šk. roku 2018/2019 - 4. ročník
26.4.2019
Praktická MZ z odborných předmětů - profilová část
29.4.2019
Praktická MZ z odborných předmětů - profilová část
30.4.2019
Matematika didaktický test - společná část MZ
2.5.2019
Anglický jazyk písemná práce - společná část MZ
2.5.2019
Český jazyk a literatura didaktický test - společná část MZ
3.5.2019
Anglický jazyk didaktický test - společná část MZ
6.5.2019
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
20.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
20.5.2019
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
21.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
21.5.2019
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
22.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
22.5.2019
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
23.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
23.5.2019
Ústní zkoušky - profilová a společná část MZ
24.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
24.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
25.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
26.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
27.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
28.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
29.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
30.5.2019
Souvislá odborná praxe 2. a 3. ročníku
31.5.2019
Odevzdání ročníkových projektů - 3. ročník
7.6.2019
Pedagogická porada, výchovná komise
20.6.2019

Vytisknuto pomocí systému Univers CMS
Tvorba školních webů - www.vitalex.cz