Kotva
Činnost DM
Virtuální prohlídka

Projekty
Partneři
Mapa webu
A
A
A

PRAVIDLA PRO BEZPEČNÝ POBYT NA DM OD 11. 5. 2020

Zobrazeno: 46x
Vstup do budovy je povolen pouze zaměstnancům a žákům ubytovaným na DM. Návštěvy, včetně rodičů, jsou zakázány.

Provoz DM bude začínat v pondělí od 11:00 hodin a končit v pátek v 7:30 hodin.
Každý den bude DM uzavřen v době od 9:30 hod. do 11:30 hod. z důvodu povinné dezinfekce. V této době nemůže být na DM z hygienických důvodů přítomen nikdo z ubytovaných.


Před vstupem do budovy bude ubytovanému změřena tělesná teplota a o měření bude proveden záznam. Při nástupu k ubytování odevzdá ubytovaný žák vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (horečka, kašel, ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do budovy vstoupit.
Pokud se u žáka během pobytu na DM objeví některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do předem připravené samostatné místnosti, která je mimo hlavní chodbu domova. O podezření bude informována spádová hygienická stanice a zákonný zástupce pro okamžité vyzvednutí žáka.


Po příchodu do budovy se žák přezuje v botárně. Nošení bot na pokoje je zakázáno. Před botárnou je umístěna dezinfekce, kde si ubytovaní po přezutí vydezinfikují ruce.


Po společných prostorách budovy, tj. po chodbách a v kuchyňce, se žáci pohybují v roušce.
Na každém pokoji může být ubytován pouze jeden žák a vzájemné návštěvy na pokojích jsou zakázány. Na pokoji se nevyžaduje nošení roušky. Po sejmutí ji žák vloží do sáčku.

 

Stravování je zajištěno ve školní jídelně SPŠS Mělník dle objednávek žáka. Žákům je nabízen teplý oběd a studená večeře.


V případě, že ubytovaný žák nepoužívá jednorázové roušky, je na DM vyčleněn prostor pro dezinfekci použitých látkových roušek a vyvěšen návod, jak bezpečně postupovat.